Minh Vu Blog

Thống kê - Cpanel - đôi điều thú vị
Hình 1: Traffic trong ngày cho biết sự phân bố người xem theo giờ


Hình 2: Traffic theo tuần cho biết sự phân bố người xem theo ngày trong tuần (và cả theo giờ)


Hình 3: Traffic trong năm cho biết sự phân bố người xem theo tháng

Giá có cách nào để traffic là một đường đều ngang hơi tăng trưởng đi lên thì tốt biết bao? Tại sao ?

- Website không ngủ, nhưng độc giả thì có ngủ, do vậy không có cách nào website hoạt động hết công suất được, mỗi ngày có ít nhất 6 tiếng gần như không ai vào Web, và thời gian này là thời gian bạn vẫn phải trả tiền, hoặc hoạt động kinh doanh của bạn không hiệu quả,
Tuy nhiên có thể tận dụng thời gian này vào lịch bảo trì, thử nghiệm hay nâng cấp trang Web.

Để giảm thời gian lãng phí này, có thể tính tới những thị trường hoạt động trên múi giờ khác với múi giờ địa phương? những trang toàn cầu sẽ ít gặp vấn đề này!

Còn site của các bạn thì sao? bạn có thể chia sẻ hình ảnh, số liệu hoặc quan điểm của bạn về chủ đề này không ???


Responses

0 Respones to "Thống kê - Cpanel - đôi điều thú vị"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors