Minh Vu Blog

Bài 5 - Motion TweenĐể tạo chuyển động cho các hoạt hình của bạn, có thể làm theo 2 cách, làm thủ công (keyframe)tự động hóa (tween) nhờ tính năng motion tween các đối tượng trong môi trường tác giả Flash Macromedia. Bài hướng dẫn này sẽ đề cập đến cách tự động hóa chuyển động với motion tween.

Bước 1: Tạo một đối tượng hình dạng tùy ý, ví dụ như hình tròn tại frame đầu tiên của lớp thứ nhất (layer 1). Chọn đối tượng (toàn thể đối tượng nếu đối tượng gồm nhiều chi tiết), sau đó bấm F8 để chuyển nó thành một biểu tượng Symbol (cũng có thể tiến hành bằng cách chọn trình đơn Insert -> Convert To Symbol.

Lưu ý: Hình thành thói quen tốt bằng cách đặt tên cho các lớp, và đối tượng của mình, ví dụ : Bạn nên đổi tên mặc định Layer 1 thành tên lớp có nghĩa hơn, các đối tượng trong thư viện cũng nên đặt tên theo quy tắc tên.Bước 2: Tại frame thứ 11 (hay một frame bất kỳ tùy theo sở thích chuyển động của bạn) tạo một keyframe mới bằng cách chọn Insert->Keyframe (hay bấm F6) sau đó bạn chọn từ Frame thứ nhất (nơi bắt đầu chuyển động) đến Frame cuối cùng (Frame 11 nơi kết thúc hoạt cảnh chuyển động), sau đó bấm phím phải chuột và chọn Create Motion TweenBước 3: Click chuột vào keyframe cuối cùng (thứ 11) sau đó di chuyển đối tượng (hình tròn) đi đến vị trí bạn muốn trên màn hình. Như vậy chúng ta đã có một hoạt cảnh chuyển động được tạo ra từ motion tweenBước 4: Cuối cùng, chúng ta chỉ việc xuất bản hoạt cảnh flash vừa tạo ra chọn File->Publish, để tạo thành 1 file có đuối dạng .SWF. File sau đó bạn có thể nhúng nó vào 1 file HTML hay Blog như dưới đây:Responses

0 Respones to "Bài 5 - Motion Tween"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors