Minh Vu Blog

Bài 7 - Break ApartBài 7 : Break Apart - bẻ gẫy mọi chi tiết của đối tượng

1.) Break apart là một chức năng rất thú vị trong môi trường tác giả Flash, ví dụ như bạn có một bức hình ảnh sưu tầm từ Internet, một ảnh jpg hoặc gif gì đó, bạn có thể import hình ảnh đó trực tiếp vào Flash, rồi dùng break apart để "chế tác" lại nó, làm cho nó giống như được vẽ bằng paint. Các bước như sau:
Trước tiên chọn ảnh bạn muốn import2.) Sau đó chọn Modify->Break Apart (phím tắt: Ctrl+B)
3.) Bây giờ bạn có thể dùng bút xóa một phần trên nó, vẽ lại, hoặc lựa chọn copy một phần của hình ảnh,...(để xóa tôi dùng công cụ tẩy)Responses

0 Respones to "Bài 7 - Break Apart"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors