Minh Vu Blog

Bài 6 - Shape Tween tạo quả bóng nảy lên


Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo Shape Tween và ứng dụng kết hợp với cách tạo Tween chuyển động trong bài học trước để tạo một hoạt cảnh mô phỏng chuyển động của quả bóng nảy tưng đàn hồi trên một bề mặt cứng.

Bước 1: Tạo một hình dạng bất kỳ, ở đây là hình tròn để mô tả quả bóng, làm giống như bài trước để tạo một đối tượng quả bóng nằm trên frame 1 của layer 1/
Tại Frame 6, di chuyển đối tượng đến nơi bạn muốn. Chọn toàn thể các frame muốn tạo hoạt cảnh, thay vì tạo Motion Tween ta sẽ tạo Shape Tween. (vùng Shape Tween sẽ có mầu xanh)

Bước 2: Ngay bây giờ, bạn có thể thay đổi kích thước hay hình dạng của đối tượng. Ví dụ tôi có thể làm méo nó đi một chút để thể hiện sự biến dạng đàn hồi khi quả bóng chạm vào bề mặt cứng. Lưu ý là bạn biến dạng nó ở một frame khác, ví dụ frame 12 chẳng hạn (chứ không phải frame 11)Bước 3: Bây giờ bạn chỉ việc copy frame đầu tiên, và đặt nó trở lại frame 10. Trong ví dụ này tôi đặt tại frame 18.

Bước 4: Cuối cùng, chọn File->Publish, sau đó bạn có thể tùy thích sử dụng file .SWF như trên hình dưới đây


Responses

0 Respones to "Bài 6 - Shape Tween tạo quả bóng nảy lên"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors