Minh Vu Blog

Bài 3 - Mở trình đơn Action để lập trìnhThường thì có nhiều cách để tiến hành một công việc trong môi trường tác giả FLash. bạn có thể mở trình đơn action bằng cách bấm phím F9 , hoặc bấm phải chuột trên một frame hay movie clip và sau đó chọn Window -> Actions


Giao diện lập trình Action Script có thể hơi khác nhau 1 chút tùy theo từng phiên bản Flash, trình đơn Action thì giống nhau. Tại đây bạn có thể lập trình hành động (action script) cho các nút, viết các hàm, lớp ứng dụng, lập tình mở các liên kết hay đến một khung hình nào đó bằng mã lênh.


Responses

0 Respones to "Bài 3 - Mở trình đơn Action để lập trình"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors