Minh Vu Blog

Bài 1 - Xuất bản Movie ( file SWF)
flashcartoons

Nếu một lần bạn đã nhìn thấy các banner quảng cáo hoặc các ecard flash, bạn tò mò download về xem thử hoặc view mã nguồn của trang Web, sẽ thấy xuất hiện dòng .swf đại diện cho file flash nhúng trong mã trag Web.
Để tạo một file Swf như vậy, bạn cần gọi đến tính năng Xuất bản của phần mềm Flash.
File -> Publish
Đợi chút xíu để xuất bản ra file Swf đầu tiên của bạn!


Responses

0 Respones to "Bài 1 - Xuất bản Movie ( file SWF)"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors