Minh Vu Blog

Bài 1 - Import các hình ảnhĐể import ảnh, chọn trình đơn File -> ImportKhi Import các hình ảnh cần lưu ý, IMPORT ẢNH JPEG SẼ GIẢM CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH, nhìn chung chỉ nên import các ảnh GIF, (tìm hiểu thêm sự khác biết giữa 2 định dạng ảnh này). Với ảnh GIF, Flash cho phép giữ tính trong suốt (transparancy) khi áp dụng với loại định dạng ảnh này.


Responses

0 Respones to "Bài 1 - Import các hình ảnh"

 

Recent Comments

Home - About - Utility - Softs - Flash - Mobile - Camera - Laptop - Forum = Links

Popular Posts

Return to top of page Copyright © 2010 | Platinum Theme Converted into Blogger Template by HackTutors